INTER EXPRESS LOGISTICS

INTER EXPRESS LOGISTICS

INTER EXPRESS LOGISTICS ผู้นำด้านการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ สู่การเป็นผู้นำการขนส่งอาหารทั่วประเทศ มาถึงแล้วกับวิดีโอซีรีส์ตอนสุดท้าย “เลือดต่อชีวิต” ซึ่งในวิดีโอมีการซ่อนเนื้อหาที่เล่าถึงที่มาของ INTER EXPRESS LOGISTICS ว่านอกเหนือจากการส่งสินค้าประเภทอาหารแล้ว Inter Express เคยเป็นใครมาก่อน จากเหตุการณ์ในวิดีโอนั้น เป็นสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความใส่ใจในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะเห็นว่า Inter Express เป็นผู้ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงโลหิตให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น Inter Express ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ มานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้นำในตลาดการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 70% ซึ่ง Inter Express ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิเช่น ยารักษาโรค, วัคซีน, เซรุ่ม, โลหิต, พลาสมา และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น โดยกระจายให้กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐาน GSDP (Good […]